Vakkundig cv-ketel installateur Amersfoort

Bij de aanschaf van een nieuwe cv-ketel via Van den Brul Techniek, garanderen wij een veilige en verantwoorde installatie binnen één dag door onze gespecialiseerde cv-ketel installateurs. Tijdens de installatie van uw nieuwe cv-ketel vernieuwen we tevens de relevante onderdelen rondom de ketel, zoals de rookgasafvoer. Bovendien nemen we de oude cv-ketel mee, waardoor u zich nergens zorgen over hoeft te maken.

CV ketel installateur Amersfoort

Kwaliteit

Onze cv-ketel installateurs uit Amersfoort zijn gecertificeerd en werken volgens onze kwaliteitseisen.

Binnen 1 dag geïnstalleerd

Wij zorgen voor een veilige en verantwoorde installatie binnen 1 dag.

Duurzame investering

Geavanceerdere brandertechnologieën en efficiënte warmtewisselaars verminderen het energieverbruiken.

Wat kunt u verwachten van onze cv-ketel installatie

Wie installeert de cv-ketel?

De installatie van de cv-ketel wordt uitgevoerd door onze cv-ketel installateurs. De installateurs zijn gecertificeerd en werken volgens onze kwaliteitseisen.

Voorbereiding cv-ketel installatie

Voorafgaand aan de installatie van de cv-ketel, verzoeken wij u vriendelijk de ruimte rondom de cv-ketel vrij te maken van voorwerpen, zodat de installateur voldoende werkruimte heeft.

De dag van cv-ketel installatie

Op de afgesproken dag en tijd arriveren we bij u thuis. In eerste instantie licht de installateur toe wat er staat te gebeuren en geeft een inschatting van de benodigde tijd. Vervolgens worden de werkzaamheden voorbereid. De toegankelijke cv-ketel ondergaat demontage, waarna de nieuwe cv-ketel wordt geïnstalleerd en randapparatuur wordt vernieuwd. Aangezien randapparatuur doorgaans slechts één levensduur van de ketel meegaat en vaak evenzeer versleten is, wordt ook dit vervangen. Na de installatie voert de installateur tests uit om te verzekeren dat de nieuwe cv-ketel optimaal en veilig functioneert. Indien nodig wordt een nieuwe thermostaat gemonteerd, waarbij de installateur uitlegt hoe deze bediend moet worden. Tot slot zorgt de installateur voor het opruimen van de werkplek. In de regel nemen de werkzaamheden niet meer dan een dagdeel in beslag, waarbij overlast tot een minimum wordt beperkt.

Veilige en deskundige installatie

De installateur koppelt de cv-ketel aan het reeds bestaande leidingwerk in uw huis, waarbij strikt wordt voldaan aan de voorschriften die gelden voor erkende cv-ketel installateurs. Zowel het apparaat als de installatie voldoen op die manier aan alle actuele veiligheidsnormen, wat u verzekert van een deskundige en veilige installatie.

Het leidingwerk in de woning

Bij de installatie op het reeds aanwezige leidingwerk gaan we ervan uit dat dit leidingwerk zich in goede staat bevindt. Indien tijdens de installatie blijkt dat er onverwachte werkzaamheden of achterstallig onderhoud aan het leidingwerk vereist zijn, zullen de extra werkzaamheden eerst met u worden besproken. De bijkomende arbeidsuren en materiaalkosten voor extra werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

Werkzaamheden cv-ketel installateur

  • Demontage oude cv-ketel
  • Installeren nieuwe cv-ketel
  • Aansluiten van de cv-ketel op de bestaande binnenhuisriolering en het bestaande leidingwerk binnen één meter rondom de cv-ketel
  • Montage en uitleg van de nieuwe thermostaat
  • Checken of de nieuwe cv-ketel goed en veilig werkt
  • Opruimen van alle verpakkingsmaterialen. Wanneer gewenst neemt de installateur ook de oude cv-ketel en randapparatuur mee.

Wat wordt naast de cv-ketel nog meer vervangen?

Rookgasafvoer

Een rookgasafvoer heeft slechts de levensduur van één cv-ketel. Voor uw veiligheid is het daarom essentieel dat we bij de installatie van uw nieuwe cv-ketel de rookgasafvoer vervangen. Dit voorkomt potentiële koolmonoxideproblemen. We vernieuwen de rookgasafvoer tot en met de dakdoorvoer, met een maximale lengte van 1 meter.

Expansievat

Een expansievat kent een beperkte levensduur. Bij de installatie van uw nieuwe cv-ketel voorzien wij daarom onmiddellijk in een nieuw expansievat. Hiermee verzekeren we u van een systeem dat optimaal functioneert.

Afsluiters

Bij onderhoud of reparaties waarbij de cv-ketel losgekoppeld moet worden van het systeem, is het essentieel om een afsluiter te gebruiken. Bij de installatie van een nieuwe cv-ketel voorzien wij standaard in nieuwe afsluiters.

Vul- en aftapkraan

Voor het bijvullen of aftappen van het verwarmingssysteem is een vul- en aftapkraan noodzakelijk. Bij de installatie van een nieuwe cv-ketel voorzien wij standaard in nieuwe vul- en aftapkranen.

Overstortventiel

Het is belangrijk dat de druk in het systeem niet te hoog oploopt. Indien dit toch gebeurt, treedt het overstortventiel in werking, wat een cruciaal onderdeel is voor de veiligheid van uw verwarmingssysteem. Bij de installatie van uw nieuwe cv-ketel vervangen wij standaard het overstortventiel om de veiligheid te waarborgen.

Gaskraan

Om de veilige werking van uw cv-systeem te waarborgen, vernieuwen wij automatisch de gaskraan bij de installatie van de cv-ketel.

Inlaatcombinatie

De inlaatcombinatie zorgt ervoor dat het opgewarmde water niet terugvloeit in de koudwaterleiding. Bij de plaatsing van uw cv-ketel vernieuwen wij automatisch de inlaatcombinatie.

Duurzaam verwarmen met nieuwe cv-ketel